Blog /

Aquí es pot escoltar el silenci

igloo feat

Camines per la neu verge dels camins de la Vall Ferrera. De sobte, llegeixes un missatge en una fusta vella i humida i un moviment reflex et fa tancar els ulls. No sents res, només els passos llunyans dels amics que t’acompanyen aquests dies. Obres els ulls i amb un tímid somriure tornes a llegir, aquest cop en veu alta: “Aquí es pot escoltar el silenci”, diu. I immediatament penses en quan tornaràs a trepitjar la neu d’aquestes màgiques muntanyes.

Andar por la nieve virgen de los caminos de la Vall Ferrera. De repente, lees un mensaje escrito en una madera vieja y húmeda y un movimiento reflejo te hace cerrar los ojos. No oyes nada, tan sólo los pasos lejanos de los amigos que te acompañan estos dias. Abres los ojos y con una tímida sonrisa vuelves a leer, esta vez en voz alta: “Aquí se puede escuchar el silencio”, dice. E immediatamente piensas en cuándo vas a volver a pisar la nieve de estas mágicas montañas.

You walk on the new-fallen snow of the Vall Ferrera‘s paths. Suddenly, you read a message written on an old and wet piece of wood and a reflex movement makes you close your eyes. You don’t hear anything, only the distant steps of the friends that are coming with you these days. You open your eyes and read the message again, loudly this time, with a shy smile on your face: “Here you can listen to the silence”. And you immediately think of when you will walk on this new-fallen snow again.

@ Vall Ferrera, Pirineu català.

 

13-2

13.01.25_Curs Pirineu_015-1-Editar

13.01.25_Curs Pirineu_005

13.01.25_Curs Pirineu_013

13.01.25_Curs Pirineu_167-Editar-3