Blog /

A Lofoten es para el temps

Lofoten Islands

A les Illes Lofoten es para el temps, sí. De veritat. La nit que no arriba mai es converteix en màgia i l’olor a mar que s’impregna a la teva motxila et recorda que no estàs somniant. De moment. Unes fotos analògiques sovint desenfocades fetes amb una càmera antiga et transporten de nou a un d’aquells llocs on la vida passa d’una altra manera. Vida bonica, això sí.

En las Islas Lofoten se para el tiempo, sí. De verdad. La noche que no llega nunca se convierte en mágia y el olor a mar que se impregna en tu mochila te recuerda que no estás soñando. De momento. Unas fotos analógicas a menudo desenfocadas hechas con una cámara antigua te transportan de nuevo a uno de aquellos sitios donde la vida pasa de otra manera. Vida bonita, eso sí.

In Lofoten islands the time stops. Truly. The night that never comes becomes in magic and the sea smell that impregnates your bag reminds you that you are not dreaming. For now. Some analogical out of focus pictures taken with an old camera transport you now to one of those places where life goes by in an other way. But yeah, a beautiful life.

 

F1610032F1610034F1610038F1610039F1620001F1620003F1620004F1610035